หลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อทำงานเชิงรุก

สัมมนาวันนี้กับหลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุก

 หัวหน้างานยุคใหม่ที่เป็นคนคุณภาพมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและลูกน้องล้วนแต่เป็นหัวหน้าที่มีแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking) และการทำงานเชิงรุก (Proactive) ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ให้มีแนวคิดเชิงบวกและมีสไตล์การทำงานเชิงรุก เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage (CA)) ด้วยคนคุณภาพไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องขององค์กร

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 4,774