หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ

สัมมนาครั้งที่ 5

หลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อทำงานเชิงรุก

บรรยากาศงานสัมมนา หลักสูตรหัวหน้างานคิดบวกเพื่อทำงานเชิงรุก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ MLT Center ให้งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้น

Visitors: 4,773