หลักสูตรภาวะผู้นำ และการบังคับบัญชา

สัมมนาครั้งที่ 6

หลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ

บรรยากาศการอบรม ในหลักสูตรสุดยอดหัวหน้างานมืออาชีพ 

ขอบคุณองค์กรที่ไว้วางใจให้  MLT Center ช่วยออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากรในบริษัท ขอบคุณค่ะ 

Visitors: 4,774