หลักสูตรService mind การบริการสู่ความเป็นเลิศ

หลักสูตร Service mind การบริการสู่ความเป็นเลิศ

              องค์กรต่าง ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จได้ก็ด้วย การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศตั้งแต่แรกพบ จนจบกระบวนการ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสร้างความประทับใจ และครองใจลูกค้าให้ซื้อสินค้า และบริการจากเราแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีก หรือบอกต่อลูกค้ารายใหม่  เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

               ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาฝึกอบรมหลักสูตร “Service Mind 4.0” ขึ้น เพื่อนำเสนอแนวทางการให้บริการที่ดีในยุคประเทศไทย 4.0 และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค (ลูกค้า) ในยุคนี้  เพื่อสามารถสร้างความประทับใจในงานบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

 

สัมมนาครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มอบความรู้ ความสนุกสนาน ให้กับทุกท่าน ช่วยเพิ่มไอเดีย และแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

ขอบคุณลูกค้าที่มั้นใจในองค์กรเรา ที่ให้เราช่วยจัดการสัมมนาครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี 

Visitors: 4,774