สัมมนา walk rally / teamwork  ทั่วประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรต่างชาติ

 

 

 

ออกแบบหลักสูตรให้ตรงใจ ฝ่ายบริหาร

Visitors: 16,872